Wiadomości https://bip.cez.stalowowolski.pl pl-PL Zapytanie ofertowe na dostawę monitorów interaktywnych do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Fri, 16 Sep 2022 14:48:38 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Zapytanie ofertowe na ochronę mienia i osób oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Tue, 19 Jul 2022 14:22:49 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów i konserwacji systemów klimatyzacji w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Wed, 13 Jul 2022 08:49:44 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... II przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Mon, 28 Mar 2022 11:51:40 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Thu, 10 Mar 2022 15:46:50 +0100 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022r. Fri, 28 Jan 2022 12:18:45 +0100 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-8 ... Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż i dostawę środków czystości do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w 2022r. Wed, 19 Jan 2022 09:34:01 +0100 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Tue, 19 Oct 2021 14:08:34 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu i konserwacji systemów klimatyzacji w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Mon, 13 Sep 2021 14:45:13 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... II przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Mon, 13 Sep 2021 14:44:55 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Mon, 13 Sep 2021 14:44:37 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Mon, 13 Sep 2021 14:43:29 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Mon, 13 Sep 2021 14:43:00 +0200 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r. Tue, 12 Jan 2021 11:36:17 +0100 https://bip.cez.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-8 ...